heading icon

RESTRUKTURYZAJCA – SPÓŁKA Z GPW


(PLN 30,5 MLN)

Spółka z głównego parkietu GPW działająca w branży budowlanej

Działania VesCapital:

Cele:

Wyzwania:

PLN 30,5 MLN

na finansowanie kapitału obrotowego

Spółka z głównego parkietu GPW działająca w branży budowlanej

Doradca finansowy i transakcyjny

nowe-logo-mbank

Podmiot udzielający finansowania dłużnego