Practice Areas Style 2

“ OUR SERVICES AREA ALWAYS QUALITY AND PROFESSIONAL ”

Fuzje i przejęcia

Doradztwo przy sprzedaży i kupna przedsiębiorstw. Fuzje i łączenia przedsiębiorstw. Wezwania do sprzedaży akcji i de-listing. Relacje z funduszami PE/VC.

Pozyskiwanie finansowania

Finansowanie bankowe, strukturyzacje finansowania. Emisje długu, private debt, mezzanine. Emisje akcji i udziałów. Pozyskanie inwestorów.

Doradztwo strategiczne

- Strategia rynkowa i strategia przedsiębiorstw. - Wsparcie decyzji menadżerskich. Interim management.

Restrukturyzacje

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Restrukturyzacje długu i kapitałowe. Restrukturyzacje operacyjne. Wyprzedaż aktywów.

Rynki kapitałowe

Emisje publiczne, debiuty giełdowe. Długoterminowe strategie kapitałowe. Doradztwo w zakresie strategii i jej komunikacji z inwestorami.

Analiza i badanie rynku

Wyceny spółek. Analizy wartości przedsiębiorstw. Modelowanie finansowe. Analizy rynkowe i branżowe. Biznes plany, feasibility study.
OUR SERVICES

We Provide Highly
Reliable & Effective
Legal Solutions

For the right solution to your legal concerns, you need legal professionals with the skill, integrity and experience to delive.

David Johans

CEO Frontline Law Firm

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems, or to advance the interests.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Choosing a law firm to represent you and your case is one of the most important decisions you can make. We understand that your case is important to you and choosing the right firm and attorneys to represent you could make the difference for your case.

Let Us Help You! Call Now +84 1654 066 456

Legal advice is the application of abstract principles of law to the concrete facts of the client’s case in order to advise the client about what they should do next. In many countries, only a properly licensed lawyer may provide legal advice.

Want to Learn More About How We Help Clients in Risk?