Sprawdź ofertę Zarządzania Kryzysowego COVID-19

Zarządzanie kryzysowe

Globalny kryzys związany z epidemią COVID-19 spowodował, że wszyscy menedżerowie i przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie działania powinni podjąć dzisiaj, by możliwie skutecznie przygotować się na przyszłe wyzwania.

Wyzwania te wiążą się z zagrożeniem braku płynności, spadającymi przychodami, wstrzymaną lub spowolnioną działalnością operacyjną, pogarszającymi się morale w zespole, groźbami windykacji lub nawet upadłości. Większość z tych problemów wymaga działań, do których organizacja nie jest na co dzień przygotowana. Dlatego oferujemy Państwu usługi kompleksowego zarządzania organizacją w sytuacjach kryzysowych.

Specjaliści z naszej firmy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w finansach, bankowości, funduszach inwestycyjnych, którzy zarządzali organizacjami pod stresem, prowadzili wiele restrukturyzacji, refinansowań i reorganizacji przedsiębiorstw. Naszym profesjonalnym doradztwem pomogliśmy wielu firmom przetrwać poważne problem.

Ocena bieżącej sytuacji, przychodów, dostaw

 • Czy przeprowadzili Państwo analizę wpływu epidemii COVID-19 na poszczególne obszary działalności Waszej firmy?
 • Czy zachowana jest ciągłość krytycznych procesów i operacji?
 • Czy utrzymują Państwo regularną komunikację z klientami, dostawcami i pozostałymi grupami interesariuszy?
 • Od jakich dostawców, klientów, surowców jesteście uzależnieni?


Jak możemy pomóc:

 • Przeprowadzimy analizę czynników ryzyka związanych z ciągłością działalności.
 • Zarekomendujemy natychmiastowe działania oraz kierunki działań długofalowych.
 • Wykonamy analizę makroekonomiczną i sektorową ze wskazaniem możliwości wykorzystania kryzysowych sytuacji.
 • Wesprzemy w renegocjacjach kontraktów handlowych.

 

Zasoby ludzkie

 • Czy zapewniliście Państwo należyte środki ochrony pracownikom?
 • Czy wprowadziliście mechanizmy pracy zdalnej?
 • Czy komunikacja z pracownikami jest na odpowiednim poziomie?
 • Czy przeanalizowaliście i uwzględniliście Państwo wpływ „Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”?


Jak możemy pomóc:

 • Zaproponujemy odpowiednią komunikację z pracownikami.
 • Doradzimy w zakresie odpowiednich narzędzi pracy zdalnej.
 • Wskażemy i pomożemy wdrożyć mechanizmy w ramach „tarczy antykryzysowej” oraz inne mające na celu ochronę miejsc pracy.
 • Doradzimy przy aktualizacji struktury zatrudnienia w firmie.

 

Zarządzanie płynnością i kosztami

 • Czy Państwa firma posiada aktualną prognozę przepływów pieniężnych?
 • Jak wygląda dostęp firmy do źródeł finansowania?
 • Jak wygląda struktura kapitału obrotowego, czy można podnieść jego efektywność?
 • Jakie koszty i w jakim czasie można zoptymalizować?


Jak możemy pomóc:

 • Przeprowadzimy analizę przepływów pieniężnych i sporządzimy aktualną prognozę.
 • Przeprowadzimy analizę kosztów stałych i wskażemy obszary do aktualizacji.
 • Wskażemy możliwości lepszego zarządzania należnościami, zobowiązaniami i zapasami.
 • Zaproponujemy źródła dodatkowego finansowania krótkoterminowego.

 

Refinansowanie i restrukturyzacja zadłużenia

 • Jak wygląda zapadalność zobowiązań finansowych?
 • Czy obsługa kredytów bankowych, obligacji, umów inwestycyjnych nie jest zagrożona.
 • Jak ewentualny techniczny default wpłynie na pozostały umowy i zobowiązania?
 • Czy relacje z akcjonariuszami nie cierpią z powodu innych wyzwań w firmie?


Jak możemy pomóc:

 • Przeanalizujemy warunki umów kredytowych, obligacji, umów inwestycyjnych, zidentyfikujemy krytyczne kowenanty i zaproponujemy natychmiastowe działania.
 • Pomożemy w renegocjacjach z bankami, inwestorami, firmami leasingowymi.
 • Doradzimy ścieżki refinansowania, pozyskania kapitału dłużnego i właścicielskiego z nowych źródeł.
 • Opracujemy i pomożemy we wdrożeniu strategii relacji inwestorskich.

 

Strategia, technologie, innowacje

 • Jak kryzys COVID-19 wpłynie na Państwa strategię?
 • Czy planujecie rozwiązania i narzędzia, które zabezpieczą Państwa firmę przed przyszłymi sytuacjami kryzysowymi?
 • W jakim stopniu firma wykorzystuje dostępne technologie?
 • Jakie szanse dla strategicznego rozwoju ma obecna sytuacja?


Jak możemy pomóc:

 • Przeprowadzimy analizę aktualnej strategii i zaproponujemy odpowiednie zmiany.
 • Wskażemy technologie i działania innowacyjne, które pozwolą zapobiec przyszłym sytuacjom kryzysowym.
 • Przeprowadzimy studium wykonalności nowych projektów.
 • Wskażemy najlepsze praktyki rynkowe w Państwa sektorze.

 

Kwestie prawne

 • Czy przeanalizowali Państwo przepisy i zalecenia dotyczące COVID-19?
 • Czy przejrzeli Państwo umowy pod kątem prawnym, np. na wypadek występowania siły wyższej?
 • Czy wiecie jak się bronić przed działaniami klientów, dostawców i wierzycieli?


Jak możemy pomóc:

 • Ściśle współpracujemy z kancelarią prawną posiadającą kompetencje i doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Przeanalizujemy kontrakty w firmie pod kątem prawnym i zaproponujemy odpowiednie działania.
 • Przeanalizujemy możliwość wykorzystania klauzuli siły wyższej.
 • Pomożemy w działaniach mających ochronę przed wierzycielami.
 • Kompleksowo doradzimy prawnie w procesie ewentualnej restrukturyzacji.

 

Nasza oferta
Co oferuje nasza firma

Świadczymy szereg usług, mających pomóc naszym klientom w rozwoju w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jednocześnie ciągle dostosowujemy się i rozwijamy, tak aby lepiej odpowiadać potrzebom naszego klienta.

  

  

W ramach obecnie prowadzonych projektów VesCapital jest wyłącznym doradcą klienta, który rozpoczął proces sprzedaży spółki z branży odzieżowej. Spółka ta jest jednym z liderów rynkowych, dysponuje silną marką i jest świetnie rozpoznawalna na rynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zainteresowane osoby/podmioty prosimy o kontakt bezpośredni pod numer tel. 601-732-169 lub adres email: info@vescapital.pl

 

Fuzje i Przejęcia
Doradztwo po stronie sprzedaży i kupna.
czytaj więcej
Pozyskiwanie Finansowania
Doradztwo w zakresie prywatnego i strukturyzowanego finansowania dłużnego.
czytaj więcej
Relacje Inwestorskie

Relacje z inwestorami aktywnymi na rynku CEE.

czytaj więcej
Corporate Finance

Narzędzia i analizy wspomagające decyzje operacyjne i inwestycyjne.

czytaj więcej
Dlaczego my?
Doświadczenie naszego zespołu

Naszym profesjonalnym doradztwem pomogliśmy wielu firmom przetrwać poważne problemy.

3+
MILIARDY PLN
Wartość transakcji M&A
200+
EMISJI OBLIGACJI
Liczba emisji obligacji
500+
RAPORTÓW
Analizy i raporty
6+
MILIARDÓW PLN
Wartość emisji akcji
Oferujemy pomoc firmom borykającym się z problemami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Sprawdź ofertę Zarządzania Kryzysowego
Poznaj nas
Nasz zespół

Specjaliści z naszej firmy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w finansach, bankowości, funduszach inwestycyjnych, którzy zarządzali organizacjami pod stresem, prowadzili wiele restrukturyzacji, refinansowań i reorganizacji przedsiębiorstw. Naszym profesjonalnym doradztwem pomogliśmy wielu firmom przetrwać poważne problemy.

Sebastian Siejko, MBA
Prezes Zarządu, Managing Partner
Jakub Bartkiewicz
Senior Partner
Michał Meller
Senior Partner
Łukasz Kobyszewski, ACCA
Partner
ul. Flory 3 lok. 4,
00-586 Warszawa, Polska
Wykonanie: DevilArt