Grupa Gwarant

RESTRUKTURYZACJA – GRUPA GWARANT (PLN 180 MLN) Gwarant Grupa Kapitałowa – jeden z liderów odlewów staliwnych, żeliwnych i odkuwek w Polsce, odnotował w 2008 r. ogromne straty na opcjach walutowych, które zbiegły się w czasie ze światowym kryzysem gospodarczym. Rola członków VesCapital w transakcji: Przeprowadzenie planu restrukturyzacji finansowej Grupy oraz wsparcie w restrukturyzacji operacyjnej. Oddłużenie […]
Read More

Restrukturyzacja i finansowanie dla spółki z GPW

RESTRUKTURYZAJCA – SPÓŁKA Z GPW (PLN 30,5 MLN) Spółka z głównego parkietu GPW działająca w branży budowlanej Działania VesCapital: Szczegółowa analiza kosztów stałych spółki. Rekomendacja i monitoring działań optymalizacyjnych dotyczących procedur kontroli wewnętrznej. Ocena strategii spółki oraz działań zmierzających do jej realizacji. Przegląd kluczowych kontraktów celem określenia obszarów restrukturyzacji kosztowej. Wykonanie kompleksowego modelu finansowego zawierającego […]
Read More